portugal-flag

Język portugalski

wersja europejska

zajęcia stacjonarne

Kurs Light z elementami turystyki

• Kurs light języka portugalskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach portugalskojęzycznych.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs standardowy obejmuje w semestrze 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut (15 spotkań w ciągu semestru).

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w Brazylii, nie tylko wersją europejską i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów portugalskojęzycznych. Atrakcyjnym dodatkiem do zajęć są prezentacje lektorów-filologów i podróżników z własnych wypraw do krajów luzofońskich – rozgadanie się gwarantowane.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły portugalskich wydawnictw, m.in. Lidel, Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.


PORTUGALSKI LIGHT

- Do wyboru: wt. lub czw.: 17:15-18:45

- Do wyboru: pon./wt./śr./czw./pt.: 19:00-20:30

- sob 9:30-11:00

Kurs standardowy z elementami turystyki

• Kurs standardowy języka portugalskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach portugalskojęzycznych.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs standardowy obejmuje w semestrze 60 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut (30 spotkań w ciągu semestru).

• W ramach jednego roku (dwóch semestrów) realizujemy materiał jednego poziomu.

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w Brazylii, nie tylko wersją europejską i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów portugalskojęzycznych. Atrakcyjnym dodatkiem do zajęć są prezentacje lektorów-filologów i podróżników z własnych wypraw do krajów luzofońskich – rozgadanie się gwarantowane.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły portugalskich wydawnictw, m.in. Lidel, Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.


PORTUGALSKI STANDARD:

wt/czw: 17:15-18:45 lub 19:00-20:30

Kurs Light z elementami turystyki

• Kurs light języka portugalskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach portugalskojęzycznych.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs standardowy obejmuje w semestrze 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut (15 spotkań w ciągu semestru).

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w Brazylii, nie tylko wersją europejską i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów portugalskojęzycznych. Atrakcyjnym dodatkiem do zajęć są prezentacje lektorów-filologów i podróżników z własnych wypraw do krajów luzofońskich – rozgadanie się gwarantowane.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły portugalskich wydawnictw, m.in. Lidel, Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.

POZIOM A1 (BÁSICO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- opanować prawidłową wymowę w języku portugalskim;

- prowadzić prosty, krótki dialog;

- zrozumieć i formułować bardzo proste zdania (pytania i zdania oznajmujące dotyczące własnej osoby; miejsca zamieszkania; ludzi, których zna czy przedmiotów jakie posiada);

- przedstawić siebie i innych, zapytać o godzinę czy drogę, zamówić taksówkę czy danie w restauracji, rozmawiać o codziennych czynnościach;

- wyrażać się za pomocą komunikacji niewerbalnej powszechnej w krajach portugalskiego obszaru językowego;

- napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z podróży, zaproszenie czy e-mail oraz wypełnić formularz, np. z danymi w hotelu

Zakres materiału z gramatyki (A1):

- Rodzajnik określony i nieokreślony (Artigo definido e indefinido)

- Rodzaj i liczba rzeczownika i przymiotnika (Género y número dos sustantivos y adjetivos)

- Zaimki osobowe (Pronomes pessoais)

- Zaimki dopełnienia dalszego (Pronomes pessoais de complemento indireto)

- Zaimki dopełnienia bliższego (Pronomes pessoais de complemento direto)

- Czasowniki (verbos): ser, ter, chamar-se

- Czas teraźniejszy – czasowniki regularne i nieregularne (Presente do Indicativo – verbos regulares e irregulares)

- Użycie czasowników (Uso dos verbos): estar/haver

- Czasowniki zwrotne (Verbos reflexos)

- Czasownik (Verbo): gustar

- Zaimki wskazujące (Pronomes demonstrativos)

- Zaimki dzierżawcze (Pronomes possessivos)

- Zaimki pytające (Pronomes interrogativos)

- Peryfrazy (perífrases verbais): ir + infinitivo; ter que + infinitivo; precisar de + infinitivo; dever; andar a + infinitivo; costumar + infinitivo

- Czas przeszły prosty: Pretérito Perfeito Simples (PPS) (verbos regulares e irregulares)

- Czas przeszły: Pretérito Imperfeito

Słownictwo (A1):

Narodowości (nacionalidades), kraje/miasta (países/cidades); zawody (profissões), języki (idiomas), kolory (cores), środki transportu (meios de transporte), godziny (horas), dni tygodnia (dias da semana), dom (casa), miasto (cidade), szkoła (escola), sklepy (lojas), jedzenie (refeições), przedmioty codziennego użytku (utensílios domésticos), czynności codzienne (ações do dia a dia), czas wolny i zainteresowania (tempo livre e passatempos), garderoba (vestuário), rodzina (a família), na poczcie/u lekarza/w banku (nos correios/no médico/no banco), pogoda (o tempo), wygląd zewnętrzny i charakter (descrições físicas e psicológicas), podróże (viagens).

Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM A2 (PRÉ-INTERMÉDIO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

- zrozumieć wypowiedzi i wykorzystać często używane wyrażenia w zakresie tematyki życia codziennego oraz samodzielnie formułować proste wypowiedzi (podstawowe informacje o sobie, rozmówcy, rodzinie), prosić o informacje w różnych sytuacjach (zakupy, praca, podróże, bank, czas wolny)

- porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających wymiany informacji na tematy znane oraz krótkich rozmowach towarzyskich, jeśli rozmówca wyraża się jasno i mówi dość powoli

- zrozumieć główny sens zawarty w prostych komunikatach i ogłoszeniach

- znaleźć informacje w tekstach takich jak: reklama, ogłoszenie, menu, rozkład jazdy, prospekt

- napisać notatkę, wiadomość, ogłoszenie, prosty list, zaproszenie

- wyrażać swoje preferencje

- opisywać miejsca

- relacjonować wydarzenia z przeszłości

- przekazywać innym informacje, zwracać się z prośbą, wydawać polecenia

- wyrażać życzenia i tworzyć uprzejme wypowiedzi

Zakres materiału z gramatyki (A2):

- Powtórka z użycia czasu teraźniejszego (revisão do Presente do Indicativo)

- Użycie czasów przeszłych (contraste entre o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Imperfeito)

- Zestawienie czasów przeszłych (contraste entre o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Imperfeito)

- Stopniowanie przymiotników (comparativos y superlativos)

- Kontrukcja estar + a + infinitivo (pt.)/ estar + gerúndio (br.)

- Bezokolicznik zwykły i bezokolicznik osobowy (Infinitivo impessoal e infinitivo pessoal)

- Czas zaprzeszły Pretérito Mais-que-Perfeito Composto (+ particípio passado)

- Czas przeszły Pretérito Perfeito Composto

- Czas przyszły prosty Futuro Simples

- Tryb warunkowy Condicional Presente

- Strona bierna (Voz passiva)

- Uzgodnienie zaimków osobowych dopełnienia bliższego i dalszego (contratação dos pronombres pessoais do complemento direto e indireto)

- Przyimki miejsca (preposições de lugar)

Słownictwo (A2):

Charakterystyka osób (caraterização de pessoas e descrição física), czas wolny (atividades no tempo livre), zwyczaje (hábitos), sport i zdrowie (desporto e saúde), usługi (serviços).reklama (publicidade), kino i teatr (cinema e teatro), pogoda (o estado do tempo), nawyki żywieniowe (hábitos de alimentação), przesądy (superstições), restauracja (restaurante), u lekarza (no consultório), zakupy (as compras), zawody (profissões), hotel (hotel), kantor (loja de câmbio), podróże i turystyka (viagens e turismo), kultura portugalskojęzycznych krajów afrykańskich (cultura dos países africanos da língua portuguesa).

Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a portugalskim używanym w Afryce.

POZIOM B1.1 (INTERMÉDIO) – I SEMESTR,

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć znaczenie głównych wątków zawartych w klarownych wypowiedziach w standardowym języku portugalskim na tematy dotyczące podróży, czasu wolnego, pracy, szkoły, itd.

- prowadzić rozmowy w różnych kontekstach i codziennych sytuacjach

- wyrażać swoją opinię

- składać reklamacje, zgłaszać skargi

- dokonywać streszczeń

Zakres materiału z gramatyki (B1.1):

- Powtórzenie użycia czasów przeszłych (revisão dos usos dos tempos passados): Pretérito Perfeito Simples, o Pretérito Imperfeito, Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

- Liczba mnoga słów złożonych (plural das palavras compostas)

- Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący (Imperativo afirmativo y negativo)

- Wprowadzenie do tryby łączącego – czasowniki regularne i nieregularne (Introdução ao Presente do Conjuntivo – verbos regulares e irregulares)

- Futuro do Conjuntivo

- Contraste entre o Presente do Conjuntivo e o Futuro do Conjuntivo

- Futuro Imperfeito do Conjuntivo

- I tryb warunkowy (I Condicional: Se + Futuro do Conjuntivo)

Słownictwo (B1.1):

Podróże i turystyka (viagens e Turismo), charakterystyka osób (qualidades e defeitos), ekologia i środowisko (ecologia e meio ambiente), praca (trabalho), społeczeństwo (sociedade), przysłowia (provérbios), zwyczaje i tradycje (costumes e tradições)

Poznawanie różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM B1.2 (INTERMÉDIO) – II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

- poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych jakie mogą zdarzyć się podczas podróży, w krajach, gdzie mówi się językiem portugalskim

- zrozumieć bez większych problemów język mówiony

- tworzyć proste, spójne wypowiedzi pisemne lub ustne na tematy, które są jej znane lub ja interesują

- opisywać swoje doświadczenia, zdarzenia, plany, wyrażać życzenia, udzielać wyjaśnień, uzasadniać swoje zdanie

- zrozumieć główne wątki programów telewizyjnych i radiowych traktujących o bieżących sprawach bądź zagadnieniach interesujących ją prywatnie lub zawodowo

- bez wcześniejszego przygotowania włączać się do rozmowy na tematy prywatne lub z życia codziennego (rodzina, praca, zainteresowania, podróże, aktualne wydarzenia)

- wyrażać swoje emocje, gusta, wątpliwości; udzielać rad

- pisać proste teksty na znane jej tematy, np. wiadomości, streszczenia, list prywatny

Zakres materiału z gramatyki (B1.2):

- Użycie trybu łączącego (o uso do Imperfeito do Conjuntivo, Pretérito Mais-que-Perfeito do Conjuntivo)

- II i III tryb warunkowy (Se + Imperfeito do Conjuntivo; Se + Pretérito Mais-que-Perfeito do Conjuntivo)

- Mowa zależna (Discurso direto e indireto)

- Strona bierna (Voz passiva)

- Łączniki w zdaniach (Conectores)

Słownictwo (B1.2):

Turystyka (Turismo), wybrane atrakcje turystyczne (locais de interês turístico), nowe technologie (novas tecnologias), problemy społeczne (população e os problemas), zdrowy styl życia (una vida sana), relacje międzyludzkie (relações interpessoais), zwyczaje i ciekawostki w krajach portugalskojęzycznych (costumes e curiosidades de Portugal, do Brasil e dos países africanos do PALOP).

Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM B2.1 (PRÉ-AVANÇADO) – I SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

- porozumiewać się płynnie i spontanicznie; swobodnie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka portugalskiego; podtrzymać rozmowę

- argumentować i wyrażać swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń oraz komentować ich pozytywne i negatywne aspekty

- używać w swoich wypowiedziach spójniki umożliwiające łączenie zdań i uwydatniające logiczne związki istniejące między nimi

- zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, reportaże

- pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami

Zakres materiału z gramatyki (B2.1):

- Użycie wszystkich czasów przeszłych (o uso dos tempos passados): Pretérito Perfeito Simples, o Pretérito Imperfeito, Pretérito Mais-que-Perfeito Composto, Pretérito Perfeito Composto

- Użycie trybu łączącego w różnych kontekstach (o uso do Conjuntivo en varios contextos): expresar desejos, opiniões; valorar, aconselhar, sugerir, orações temporais)

- Condicional Perfeito

- Użycie przyimklów (Uso das preposições)

- Łączniki w wypowiedziach (Conectores para: acrescentar, argumentar, contrapor uma informação e para sequenciar argumentos)

- Pretérito Perfeito Composto do Conjuntivo

- Kontrast: Indicativo e Conjuntivo

Słownictwo (B2.1):

Środki przekazu (meios de comunicação), turystyka i rekreacja (Turismo), miasto (a cidade), zdrowie (o serviço de saúde), sztuka (a arte)

POZIOM B2.2 (PRÉ-AVANÇADO) – II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć główne wątki przekazu w złożonych tekstach dotyczących tematów konkretnych i abstrakcyjnych, łącznie z tematyką techniczną z zakresu jej specjalności

- tworzyć szczegółowe, rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne w szerokim zakresie tematów

- uzasadnić i bronić swojego stanowiska w dyskusji

- rozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka, wiadomości i programów na tematy bieżące

- rozumieć prozę literacką, artykuły i reportaże

- brać czynny udział w dyskusjach na znane jej tematy

- napisać rozprawkę, esej, opracowanie, listy

Zakres materiału z gramatyki (B2.2):

- Użycie czasów przeszłych (o uso de todos os tempos passados)

- Użycie trybu łączącego w zdaniach czasowych i konsesywnych (O uso do Conjuntivo em orações temporais, relativas y concessivas)

- Bezokolicznik złożony (Infinitivo composto)

- Mowa zależna i niezależna (Discurso Direto e Indireto)

- Futuro Perfeito do Indicativo

- Pronomes pessoais complemento direto e indireto

- Gerúndio Simples e Composto

- Futuro Perfeito Composto do Conjuntivo

- Przyimki (preposições)

- Infinitivo Pessoal Composto

Słownictwo (B2.2):

Turystyka (Turismo), praca (trabalho), edukacja (formação), zjawisko migracji w Portugalii (Portugal país de emigrantes e imigrantes), archipelag Azorów i Madera (o arquipélago dos Açores e da Madeira), kino y teatr (Cinema e teatro).

Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM C1 (AVANÇADO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć szeroki zakres trudnych i długich tekstów informacyjnych i literackich, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i dostrzec w nich znaczenie ukryte

- zrozumieć teksty specjalistyczne i techniczne, nawet jeśli nie są związane z jej dziedziną czy zainteresowaniami

- bez większych problemów zrozumieć filmy i programy telewizyjne czy radiowe

- wypowiadać się spontanicznie i płynnie wykorzystując bogaty zasób opanowanych wyrażeń i konstrukcji

- swobodnie i skutecznie posługiwać się językiem portugalskim w kontaktach zawodowych, edukacyjnych, społecznych i towarzyskich

- formułować poprawnie zbudowane, jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

- stosować poprawnie łączniki i struktury organizacyjne warunkujące spójność i logikę wypowiedzi

- pisać o złożonych zagadnieniach w rozprawce, eseju, opowiadaniu, prywatnym liście, opracowaniu, artykule oraz dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C1):

Powtarzanie i ćwiczenie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C1. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny.

Wysoki stopień świadomości na temat różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między portugalskim stosowanym w Brazylii a Portugalią.

POZIOM C2 (AVANÇADO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta, nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka

- rozumieć abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty: podręczniki, dzieła literackie i artykuły specjalistyczne

- oddać precyzyjnie wszystkie niuanse wypowiedzi

- wyrażać się płynnie zwracając uwagę na odcienie znaczeniowe bez wysiłku brać udział w każdej dyskusji i rozmowie

- znać i odpowiednio stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne

- odtworzyć informacje z różnych źródeł pisanych i mówionych

- pisać płynne, zrozumiałe teksty: listy, opracowania, artykuły, streszczenia, recenzje prac specjalistycznych czy utworów literackich

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C2):

Powtarzanie, ćwiczenie i udoskonalanie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C2. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Pełna świadomość różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między portugalskim stosowanym w Brazylii a Portugalią.

Cennik

Rodzaj kursu Ilość zajęć w tygodniu Liczba godzin w semestrze Cena za semestr
Standardowy z elementami turystyki 2 x w tygodniu po 90 min 60 godz. lekcyjnych 924 zł
Light z elementami turystyki 1 x w tygodniu po 90 min 30 godz. lekcyjnych 690 zł

Cena kursów stacjonarnych dotyczy grup minimum 5 osobowych.

PŁATNOŚĆ ZA KURS

Płatność w 3 równych ratach:

I rata: do 2 dni od zapisu na kurs

II rata: do 05.04.2021

III rata: do 05.05.2021

Płatność kartą lub gotówką w siedzibie szkoły lub przelewem na konto

Alior Bank PL72 2490 0005 0000 4520 2551 9811

W tytule płatności prosimy podać:

Imię, nazwisko, rodzaj kursu, poziom

RABATY

- 20% rabatu na kurs drugiego języka

- 10% rabatu dla studentów (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej)

- 5% rabatu za przyprowadzenie nowego Słuchacza do naszej Szkoły

- 5% rabatu na cały rok dla osób kontynuujących naukę w szkole

Zniżki sumują się.

Harmonogram

[MEC id="442"]
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

Jak nas znaleźć