france-flag

Język francuski

zajęcia stacjonarne

Kurs Light z elementami turystyki

• Kurs light języka portugalskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach portugalskojęzycznych.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs standardowy obejmuje w semestrze 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut (15 spotkań w ciągu semestru).

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w Brazylii, nie tylko wersją europejską i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów portugalskojęzycznych. Atrakcyjnym dodatkiem do zajęć są prezentacje lektorów-filologów i podróżników z własnych wypraw do krajów luzofońskich – rozgadanie się gwarantowane.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły portugalskich wydawnictw, m.in. Lidel, Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.


FRANCUSKI LIGHT

- Do wyboru: wt. lub czw.: 17:15-18:45; 19:00 - 20:30

- sob 9:30-11:00

KURS - FRANCUSKI W TURYSTYCE

LE FRANÇAIS DU TOURISME

PROGRAM

- Kurs języka francuskiego w turystyce to kurs stworzony z myślą o miłośnikach podróży chcących bez problemu porozumieć się w każdej sytuacji; studentach szkół hotelarskich i turystycznych oraz osobach już pracujących bądź pragnących pracować w branży turystycznej i gastronomicznej, np. jako przewodnicy, piloci, rezydenci, animatorzy, pracownicy biur podróży, kelnerzy czy recepcjoniści.

- Zajęcia są przeznaczone dla osób, które władają językiem francuskim przynajmniej na poziomie podstawowym (A2).

- Kurs francuskiego w turystyce obejmuje 60 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min), zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 min (30 spotkań w ciągu roku). Po zdanym pozytywnie teście końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat Szkoły Inti poświadczający ukończenie kursu.

- Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

- Autorski program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły m. in wydawnictwa Hachette. Na zajęciach używamy podręczników do nauczania francuskiego w branży turystycznej, podręczników do nauki języka ogólnego i do słownictwa oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami i autentycznymi tekstami (czasopisma branżowe, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.

- Kurs pozwala nabyć praktyczną umiejętność mówienia, reagowania i funkcjonowania w najróżniejszych sytuacjach w środowisku zawodowym w krajach francuskojęzycznych. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi nam nie tylko poznanie szerokiego wachlarza słownictwa używanego w turystyce, hotelarstwie, gastronomii, ale będzie też świetną okazją do udoskonalenia ogólnego poziomu języka, utrwalenia i poszerzenia wiedzy z zakresu gramatyki czy rozumienia ze słuchu.

PROGRAM kursu zawiera:

• Poznanie słownictwa z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii:

- sektor transportowy (transport lotniczy, lądowy i wodny; serwis lotniskowy);

- sektor bazy noclegowej i gastronomicznej (kategorie hoteli, usługi hotelowe, profile zawodowe w sektorze hotelarskim, obsługa klienta, wyżywienie, restauracje);

- praca w biurze podróży (relacje z klientami i kontrahentami, imprezy turystyczne)

- pilotaż wycieczek (profile turystów i sylwetka pilota-przewodnika)

- podróże prywatne i służbowe

- aktywności turystyczne: rozrywka, sport, kultura

- ubezpieczenia, zdrowie i bezpieczeństwo w podróży

- reklama i marketing w turystyce

• Umiejętność przygotowywania w języku francuskim takich dokumentów jak: e-mail, ogłoszenie, list, oferta, program wycieczki.

•Umiejętność prowadzenia rozmów z klientami (reakcje w różnych sytuacjach: udzielanie informacji, porad; prośby, skargi i reklamacje – trudny klient; dostosowanie komunikatów do poszczególnych grup klientów); rozmowy telefoniczne; dyskusje i negocjacje; przedstawianie prezentacji.

• Umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii, kultury.

• Poznanie wybranych zagadnień kulturowych z Francji i krajów frankofońskich oraz ich atrakcji turystycznych.


FRANCUSKI W TURYSTYCE:

- śr: 17:15-18:45

Cennik

Rodzaj kursu Ilość zajęć w tygodniu Liczba godzin w ciągu roku Cena za semestr
Francuski w turystyce – kurs roczny 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne 30 godz. Lekcyjnych (w ciągu roku 60 godz. lekcyjnych) 1500 PLN (cena za kurs roczny)
Francuski standard 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne 60 godz. Lekcyjnych 894 PLN
Francuski light 1 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne 30 godz. Lekcyjnych (w ciągu roku 60 godz. lekcyjnych) 660 PLN

PŁATNOŚĆ ZA KURS

Płatność w 3 równych ratach:

I rata: do 2 dni od zapisu na kurs

II rata: do 05.04.2021

III rata: do 05.05.2021

Płatność kartą lub gotówką w siedzibie szkoły lub przelewem na konto

Alior Bank PL72 2490 0005 0000 4520 2551 9811

W tytule płatności prosimy podać:

Imię, nazwisko, rodzaj kursu, poziom

RABATY

- 20% rabatu na kurs drugiego języka

- 10% rabatu dla studentów (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej)

- 5% rabatu za przyprowadzenie nowego Słuchacza do naszej Szkoły

- 5% rabatu na cały rok dla osób kontynuujących naukę w szkole

Zniżki sumują się.

FRANCUSKI W TURYSTYCE:

- śr: 17:15-18:45

Harmonogram

[MEC id="593"]

Kurs standardowy z elementami turystyki

• Kurs standardowy języka francuskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach francuskojęzycznych.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2). • Kurs standardowy obejmuje w semestrze 60 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut (30 spotkań w ciągu semestru).

• W ramach jednego roku (dwóch semestrów) realizujemy materiał jednego poziomu.

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów francuskojęzycznych.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły francuskich wydawnictw, m.in. Hachette. Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.


FRANCUSKI STANDARD:

- pon/śr: 17:15-18: oraz 19:00-20:30

- wt/czw: 17:15-18: oraz 19:00-20:30

Kurs light z elementami turystyki

• Kurs light języka francuskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach francuskokojęzycznych. • Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs light obejmuje w semestrze 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut (15 spotkań w ciągu semestru).

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów francuskojęzycznych.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły francuskich wydawnictw, m.in. Hachette. Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.


FRANCUSKI STANDARD:

-Do wyboru: pon/śr 17:15-18:45 lub 19:00-20:30

-Do wyboru: wt/czw 17:15-18:45 lub 19:00-20:30

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

Jak nas znaleźć