1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_(2-3).svg

Język angielski

zajęcia stacjonarne

KURS - ANGIELSKI KONWERSACJE

- Kurs konwersacyjny języka angielskiego został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy chcą się rozgadać, bez problemu porozumieć się w każdej sytuacji komunikacyjnej, poćwiczyć przed egzaminami, bądź wyjechać na wakacje, do szkoły czy pracy za granicę do krajów anglojęzycznych.

- Zajęcia są prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania.

- Kurs konwersacyjny angielskiego w turystyce obejmuje 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min) w semestrze, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 min (15 spotkań w ciągu semestru). Na zakończenie, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu na określonym poziomie.

- Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów i native speakers posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie.

- Kurs pozwala nabyć praktyczną umiejętność mówienia, reagowania i funkcjonowania w najróżniejszych sytuacjach w środowisku zawodowym w krajach anglojęzycznych i nie tylko. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi nam poznanie szerokiego wachlarza słownictwa używanego w wielu aspektach życia, m.in. turystyce, gastronomii, kulturze, społeczeństwie, polityce, mediach, ekonomii, itp., ale będzie też świetną okazją do udoskonalenia ogólnego poziomu języka, utrwalenia i poszerzenia wiedzy z zakresu gramatyki czy rozumienia ze słuchu.

ANGIELSKI KONWERSACJE:

- pt: 17:30-19:00

KURS - ANGIELSKI W TURYSTYCE

PROGRAM

- Kurs języka angielskiego w turystyce to kurs stworzony z myślą o miłośnikach podróży chcących bez problemu porozumieć się w każdej sytuacji; studentach szkół hotelarskich i turystycznych oraz osobach już pracujących bądź pragnących pracować w branży turystycznej i gastronomicznej, np. jako przewodnicy, piloci, rezydenci, animatorzy, pracownicy biur podróży czy recepcjoniści.

- Zajęcia są przeznaczone dla osób, które władają angielskim przynajmniej na poziomie A2.

- Kurs angielskiego w turystyce obejmuje 60 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min), zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 min (30 spotkań w ciągu roku). Po zdanym pozytywnie teście końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

- Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

- Autorski program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły brytyjskich wydawnictw. Na zajęciach używamy podręczników do nauczania angielskiego w branży turystycznej, podręczników do nauki języka ogólnego i do słownictwa oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami i autentycznymi tekstami (czasopisma branżowe, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.

- Kurs pozwala nabyć praktyczną umiejętność mówienia, reagowania i funkcjonowania w najróżniejszych sytuacjach w środowisku zawodowym w krajach anglojęzycznych i nie tylko. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi nam poznanie szerokiego wachlarza słownictwa używanego w turystyce, hotelarstwie, gastronomii, ale będzie też świetną okazją do udoskonalenia ogólnego poziomu języka, utrwalenia i poszerzenia wiedzy z zakresu gramatyki czy rozumienia ze słuchu.

PROGRAM kursu zawiera:

• Poznanie słownictwa z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii:

- sektor transportowy (transport lotniczy, lądowy i wodny; serwis lotniskowy);

- sektor bazy noclegowej i gastronomicznej (kategorie hoteli, usługi hotelowe, profile zawodowe

w sektorze hotelarskim, obsługa klienta, wyżywienie, restauracje);

- praca w biurze podróży (relacje z klientami i kontrahentami, imprezy turystyczne)

- pilotaż wycieczek (profile turystów i sylwetka pilota-przewodnika)

- podróże prywatne i służbowe

- aktywności turystyczne: rozrywka, sport, kultura

- ubezpieczenia, zdrowie i bezpieczeństwo w podróży

- reklama i marketing w turystyce

• Umiejętność przygotowywania w języku angielskim takich dokumentów jak, m.in.: e-mail, ogłoszenie, list, oferta, program wycieczki.

• Umiejętność prowadzenia rozmów z klientami (reakcje w różnych sytuacjach: udzielanie informacji, porad; prośby, skargi i reklamacje – trudny klient; dostosowanie komunikatów do poszczególnych grup klientów); rozmowy telefoniczne; dyskusje i negocjacje; przedstawianie prezentacji.

• Umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii, kultury.


ANGIELSKI W TURYSTYCE:

- wt: 17:15-18:45

Cennik

Rodzaj kursu Ilość zajęć w tygodniu Liczba godzin w semestrze Cena za semestr
Angielski w turystyce – kurs roczny 1 x w tygodniu po 90 min 30 godz. Lekcyjnych (w ciągu roku 60 godz. lekcyjnych) 675 PLN (cena za cały kurs 1350 PLN)
Konwersacje 1 x w tygodniu po 90 min 30 godz. Lekcyjnych 660 PLN
Angielski standard 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne 60 godz. Lekcyjnych 852 PLN
Angielski light 1 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne 30 godz. Lekcyjnych 648 PLN

Cena kursów stacjonarnych dotyczy grup minimum 5 osobowych.

PŁATNOŚĆ ZA KURS

Płatność w 3 równych ratach:

I rata: do 2 dni od zapisu na kurs

II rata: do 05.04.2021

III rata: do 05.05.2021

Płatność kartą lub gotówką w siedzibie szkoły lub przelewem na konto

Alior Bank PL72 2490 0005 0000 4520 2551 9811

W tytule płatności prosimy podać:

Imię, nazwisko, rodzaj kursu, poziom

RABATY

- 20% rabatu na kurs drugiego języka

- 10% rabatu dla studentów (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej)

- 5% rabatu za przyprowadzenie nowego Słuchacza do naszej Szkoły

- 5% rabatu na cały rok dla osób kontynuujących naukę w szkole

Zniżki sumują się.

Harmonogram

[MEC id="613"]

Kurs standardowy z elementami turystyki

• Kurs standardowy języka angielskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach anglojęzycznych i po całym świecie.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs standardowy obejmuje w semestrze 60 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut (30 spotkań w ciągu semestru).

• W ramach jednego roku (dwóch semestrów) realizujemy materiał jednego poziomu.

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w zarówno w wersji brytyjskiej jak i amerykańskiej i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów anglojęzycznych.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

ANGIELSKI STANDARD:

- pon/śr: 17:15-18:45 oraz 19:00-20:30

- wt/czw: 17:15-18:45 oraz 19:00-20:30

Kurs light z elementami turystyki

• Kurs light języka angielskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach anglojęzycznych i po całym świecie.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs light obejmuje w semestrze 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut (15 spotkań w ciągu semestru).

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w zarówno w wersji brytyjskiej jak i amerykańskiej i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów anglojęzycznych.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły brytyjskich wydawnictw. Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.

ANGIELSKI LIGHT:

- Do wyboru pon/wt/śr/czw/pt: 17:15-18:45

- Do wyboru pon/pt: 19:00-20:30

-sob 9:30-11:00

Poziom A1 (ELEMENTARY)

Na tym poziomie osoba potrafi: - prowadzić prosty, krótki dialog;

- zrozumieć i formułować bardzo proste zdania (pytania i zdania oznajmujące dotyczące własnej osoby; miejsca zamieszkania; ludzi, których zna czy przedmiotów jakie posiada);

- przedstawić siebie i innych, zapytać o godzinę czy drogę, zamówić taksówkę czy danie w restauracji, rozmawiać o codziennych czynnościach;

- wyrażać się za pomocą komunikacji niewerbalnej powszechnej w krajach hiszpańskiego obszaru językowego;

- napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z podróży czy e-mail oraz wypełnić formularz, np. z danymi w hotelu

Zakres materiału z gramatyki (A1):

- Rodzajnik określony i nieokreślony

- Rodzaj i liczba rzeczownika i przymiotnika

- Zaimki osobowe

- Czas teraźniejszy – czasowniki regularne i nieregularne (Present Simple)

- Zaimki wskazujące

- Zaimki dzierżawcze

- Zaimki pytające

Słownictwo (A1): Narodowości (nationalities), zawody (professions), języki (languages), kolory (colors), środki transportu (transports). atrakcje turystyczne (places of touristic interest), części garderoby (clothing items), przedmioty codziennego użytku (Daily routine objects), rodzina (family), jedzenie (food), godziny (the time), dni tygodnia (days of the week). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim. Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim I amerykańskim.

Poziom A2 (PRE-INTERMEDIATE)

Na tym poziomie osoba potrafi: - w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

- zrozumieć wypowiedzi i wykorzystać często używane wyrażenia w zakresie tematyki życia codziennego oraz samodzielnie formułować proste wypowiedzi (podstawowe informacje o sobie, rozmówcy, rodzinie), prosić o informacje w różnych sytuacjach (zakupy, praca, podróże, bank, czas wolny)

- porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających wymiany informacji na tematy znane oraz krótkich rozmowach towarzyskich, jeśli rozmówca wyraża się jasno i mówi dość powoli

- zrozumieć główny sens zawarty w prostych komunikatach i ogłoszeniach

- znaleźć informacje w tekstach takich jak: reklama, ogłoszenie, menu, rozkład jazdy

- napisać notatkę, wiadomość, ogłoszenie, prosty list, zaproszenie

- wyrażać swoje preferencje

- opisywać miejsca

- relacjonować wydarzenia z przeszłości

- przekazywać innym informacje, zwracać się z prośbą, wydawać polecenia

- wyrażać życzenia i tworzyć uprzejme wypowiedzi

Zakres materiału z gramatyki (A2):

-Present tenses.

-Present simple vs present continuous. ...

-Past simple – Form and use. ...

-Future. will vs be going to

-Verb tense reviews.

-Modals(can, could, have to, should)

-The imperative

-Conditionals, if, wish, etc. ...

-Passive

-Reported speech.

-Countable and Uncountable nouns

-Will / won't

-Zero conditional

-Prepositional phrases (place, time and movement) Słownictwo (A2): Zwyczaje (customs), dom (parts of the house), opis osób: wygląd zewnętrzny i charakter (the physical appearance and character), czas wolny (Leisure activities), sport (sports), nawyki żywieniowe (Food and eating), restauracja (at the restaurant), samopoczucie (emotions), części ciała (body parts), zdrowie (health), podróże (travel), transport (transport), zakupy (shopping), pogoda (the weather). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim i amerykańskim

Poziom B1.1 (INTERMEDIATE) – I semestr

Na tym poziomie osoba potrafi :

- zrozumieć znaczenie głównych wątków zawartych w klarownych wypowiedziach w standardowym języku angielskim na tematy dotyczące podróży, czasu wolnego, pracy, szkoły, itd. - prowadzić rozmowy w różnych kontekstach i codziennych sytuacjach - wyrażać swoją opinię - składać reklamacje, zgłaszać skargi - dokonywać streszczeń

Zakres materiału z gramatyki (B1.1):

- Powtórzenie użycia czasów przeszłych (Review of Past tenses: Past Simple, Past Perfect, Used to)

- Wyrażanie prawdopodobieństwa (Speaking of possibilities: Future Simple)

- Czas zaprzeszły: Past Perfect

- Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, również w połączeniu z trybem rozkazującym (Indirect and direct Pronouns, also according to the Imperative)

- Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący (Imperative senteces, positive and negative)

- Peryfrazy czasownikowe - verbal periphrasis: Stop + infinitive/gerund, Keep + gerund, Start + gerund

Słownictwo (B1.1) Podróże i turystyka (travel and tourism), praca (work), społeczeństwo (society), stereotypy (stereotypes), kino i teatr (movies)

Poziom B1.2 (INTERMEDIATE) – II Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

- poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych jakie mogą zdarzyć się podczas podróży, w krajach, gdzie mówi się językiem angielskim

- zrozumieć bez większych problemów język mówiony

- tworzyć proste, spójne wypowiedzi pisemne lub ustne na tematy, które są jej znane lub ja interesują

- opisywać swoje doświadczenia, zdarzenia, plany, wyrażać życzenia, udzielać wyjaśnień, uzasadniać swoje zdanie

- zrozumieć główne wątki programów telewizyjnych i radiowych traktujących o bieżących sprawach bądź zagadnieniach interesujących ją prywatnie lub zawodowo

- bez wcześniejszego przygotowania włączać się do rozmowy na tematy prywatne lub z życia codziennego (rodzina, praca, zainteresowania, podróże, aktualne wydarzenia)

- wyrażać swoje emocje, gusta, wątpliwości; udzielać rad

- pisać proste teksty na znane jej tematy, np. wiadomości, streszczenia, list prywatny

Zakres materiału z gramatyki (B1.2):

- Tworzenie hipotez (Hipothesis in English)

- Użycie czasów przyszłych Future simple versus Future Perfect)

- Tryb warunkowy (Conditionals)

- Strona bierna (Passive voice)

- Wprowadzenie do mowy zależnej (Reported Speech)

- Wykrzyknienia (Interjections): Oh! Such A.../What A.../

- Łączniki w zdaniach (Linking verbs)

Słownictwo (B1.2): Turystyka (Tourism), wybrane atrakcje turystyczne (Places of touristic interest), zdrowy styl życia (A healthy life), środowisko (the environment), kultura: kino (Culture: Movies), media (Media), relacje międzyludzkie (Interpersonal relationships), zwyczaje i ciekawostki w USA, Wielkiej Brytani i Australii (Britis, Australian and American culture).

Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Poziom B2.1 (UPPER-INTERMEDIATE)– I Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

- porozumiewać się płynnie i spontanicznie; swobodnie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego; podtrzymać rozmowę

- argumentować i wyrażać swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń oraz komentować ich pozytywne i negatywne aspekty

- używać w swoich wypowiedziach spójniki umożliwiające łączenie zdań i uwydatniające logiczne związki istniejące między nimi

- zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, reportaże

- pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami

Zakres materiału z gramatyki (B2.1):

- Użycie wszystkich czasów przeszłych (The use of Past Tenses: Past simple, perfect (simple and continuous), used to.

- Użycie trybu łączącego w różnych kontekstach (Expressing wishes, opinion, advices, suggestions)

- Użycie przyimków (Prepositions To/For)

- Łączniki w wypowiedziach (Linking words for add, argument, contrast and follow arguments)

- Zdanie warunkowe II typu (2nd Conditional)

Słownictwo (B2.1): Środki przekazu (Communication methods), turystyka i rekreacja (Tourism and Leisure), miasto (The City), sztuka (Art)

Poziom B2.2 (UPPER-INTERMEDIATE)- II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć główne wątki przekazu w złożonych tekstach dotyczących tematów konkretnych i abstrakcyjnych, łącznie z tematyką techniczną z zakresu jej specjalności

- tworzyć szczegółowe, rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne w szerokim zakresie tematów

- uzasadnić i bronić swojego stanowiska w dyskusji

- rozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka, wiadomości i programów na tematy bieżące

- rozumieć prozę literacką, artykuły i reportaże

- brać czynny udział w dyskusjach na znane jej tematy

- napisać rozprawkę, esej, opracowanie, listy

Zakres materiału z gramatyki (B2.2):

- Bezokolicznik złożony (Composite verbs)

- Mowa zależna i niezależna (Direct and reported speech)

- III tryb warunkowy (3rd Conditionals)

Słownictwo (B2.2): Nowe technologie (New Technologies), turystyka (Tourism), ekologia i środowisko (Ecology and the Environment), praca (Work), edukacja (Education) Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Poziom C1 (ADVANCED)

Na tym poziomie osoba potrafi: - zrozumieć szeroki zakres trudnych i długich tekstów informacyjnych i literackich, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i dostrzec w nich znaczenie ukryte

- zrozumieć teksty specjalistyczne i techniczne, nawet jeśli nie są związane z jej dziedziną czy zainteresowaniami

- bez większych problemów zrozumieć filmy i programy telewizyjne czy radiowe

- wypowiadać się spontanicznie i płynnie wykorzystując bogaty zasób opanowanych wyrażeń i konstrukcji

- swobodnie i skutecznie posługiwać się językiem hiszpańskim w kontaktach zawodowych, edukacyjnych, społecznych i towarzyskich

- formułować poprawnie zbudowane, jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

- stosować poprawnie łączniki i struktury organizacyjne warunkujące spójność i logikę wypowiedzi

- pisać o złożonych zagadnieniach w rozprawce, eseju, opowiadaniu, prywatnym liście, opracowaniu, artykule oraz dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C1): Powtarzanie i ćwiczenie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C1. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Wysoki stopień świadomości na temat różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między angielskim stosowanym w USA i Wielkiej Brytanii.

POZIOM C2 (PROFICIENCY)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta, nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka

- rozumieć abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty: podręczniki, dzieła literackie i artykuły specjalistyczne

- oddać precyzyjnie wszystkie niuanse wypowiedzi

- wyrażać się płynnie zwracając uwagę na odcienie znaczeniowe bez wysiłku brać udział w każdej dyskusji i rozmowie

- znać i odpowiednio stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne

- odtworzyć informacje z różnych źródeł pisanych i mówionych

- pisać płynne, zrozumiałe teksty: listy, opracowania, artykuły, streszczenia, recenzje prac specjalistycznych czy utworów literackich

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C2): Powtarzanie, ćwiczenie i udoskonalanie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C2. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Pełna świadomość różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między angielskim stosowanym w Wielkiej Brytanii a USA.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

Jak nas znaleźć