Regulamin wykorzystania BONU PREZENTOWEGO

 1. Bon Prezentowy jest o wartości 250 zł  i upoważnia do udziału w zajęciach grupowych stacjonarnych w dowolnie wybranym języku ze oferty szkoły INTI w okresie ważności bonu (15.05.2021) po wcześniejszym ustaleniu terminu zajęć z lektorem.
 2. Bon Prezentowy może być wykorzystany przez 1 osobę na 5 lekcji językowych ( 90 min.)  wg dokonanego wcześniej wyboru języka.
 3. Bon Prezentowy nie stanowi papieru wartościowego nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 4. Data ważności Bonu Prezentowego  oznacza ostatni dzień w którym można  uczestniczyć w zajęciach.
  W przypadku upływu terminu ważności nie przysługują wobec Szkoły Językowej INTI żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych. Bonu Prezentowego  nie można przedłużać na kolejne terminy.
 5. Bon Prezentowy jest opatrzony numerem, którego  nie można zmieniać i kopiować.
 6. W celu realizacji bonu – należy skontaktować się telefonicznie lub  mailowo ze szkołą
 7. Szkoła Językowa INTI ma prawo odmówić realizacji Bonu  w następujących przypadkach:
  -upływu terminu ważności Bonu Prezentowego
  -uzasadnionej wątpliwości odnośnie do autentyczności Bonu Prezentowego
  -uszkodzenia Bonu Prezentowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych danych;
 8. Wykorzystując Bon Prezentowy  Słuchacz potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu szkoły oraz zaakceptował jego postanowienia.
 9. W przypadku chęci kontunuowania nauki należy dopłacić różnicę  kwoty do dowolnie wybranego pakietu dostępnego na stronie www.szkolainti.pl

Jak nas znaleźć