Bezpieczeństwo

W trosce  o bezpieczeństwo naszych Słuchaczy w dobie pandemii, zajęcia stacjonarne prowadzimy z zachowaniem wszelkim możliwych form bezpieczeństwa i środków ostrożności.

Nasze zajęcia odbywają się w małych grupach, przestronnych salach, dostępne są płyny do dezynfekcji przy wejściu do szkoły i sali a każda z nich jest regularnie dezynfekowana ( stoliki, krzesła) przed zajęciami.

Lektorzy prowadzą zajęcia z zachowaniem odpowiedniego dystansu od Słuchacza.

Słuchaczy z objawami przeziębienia prosimy o dostosowanie się do obowiązujących przepisów  i nie uczestniczenia w zajęciach w tych dniach.

Podczas oczekiwania na zajęcia na korytarzu  jest obowiązek  noszenia maseczek.

Jak nas znaleźć